top of page

Тюркологи

Тюркологія - це сукупність гуманітарних наук, що вивчають мови, етнографію, історію, літературу, фольклор народів які говорять тюркськими мовами

bottom of page