top of page
bg_2.jpg

Ольга Вірник

тюрколог

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Авторка 20 наукових статей, навчального посібника, збірки поетичних перекладів та віршів

07-3.jpg

Біографія

Народилася у 1989 р. у Криму. У 2012 р. отримала диплом магістра з відзнакою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (турецька та англійська) та переклад».

Під час навчання в магістратурі публікувала свої переклади і поезію у Студентському  літературному  альманасі «СВІ-Й-ТАНОК».

У 2020 р. захистила кандидатську дисертацію (тема наукового дослідження «Функціонування етнокультурної лексики в турецькій поезії ХХ століття»).

Викладаю турецьку мову у Навчально-науковому інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, беру участь в організації та проведенні культурно-освітніх заходів.

Закохана у прекрасний Київ, чиї шармові таємниці, історія і магія живлять моє натхнення. 

Пишу поезії скільки себе пам’ятаю. Пристрасть до поезії стала в пригоді у професійній діяльності – перекладаю турецьку поезію, докладаючи максимальних зусиль до створення якісної форми і до збереження та передачі українською мовою змісту, настрою й етнокультурних особливостей поетичного твору. Нині працюю над перекладами українських поезій турецькою мовою, прагну показати глибину, красу і геніальність української літератури, культури, українок та українців на міжкультурному рівні.

Наукові статті

 

 • Пишньоха О. А. Лінгво культурологічний аспект як фактор розвитку гуманітарної культури майбутнього фахівця зі східних мов. VII Міжнародна науково методична конференція «Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (19–20 травня 2010 року, м. Київ). – Київ, 2010. – С. 117–122.

 • Пишньоха О. А. Культурно маркована лексика у процесі вивчення іноземної мови. Журнал «Шкільна бібліотека». – Київ, 2012. – С. 39–44.

 • Пишньоха О. А. Функціонування культурно маркованої лексики у турецькій поезії ХХ століття. / Пишньоха О. А. // Літературознавчі студії; Вип. 43. ч. 2, Київ; 2015 р. – С. 153–159.

 • Пишньоха О. А. Прецедентні феномени у мові турецької поезії. / Пишньоха О. А. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 63. – 252 с.

 • Пишньоха О. А. Етнокультурна лексика у творах турецького поета хеджиста Н. Ф. Чамлибеля. / Пишньоха О. А. // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I (181). – 504 с.

 • Пишньоха О. А. Прецедентні феномени у поемі Орхана Сейфі Орхона «Розповідь про чарівну фею та пастушка. / Пишньоха О. А. // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / М во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун т. – К.: Логос, 2016. – Вип. 36. – C. 112–121.

 • Пишньоха О.А., Покровська І.Л. Дослідження взаємозв’язку мови та культури у працях українських тюркологів і турецьких лінгвістів / О.А. Пишньоха, І.Л. Покровська. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: філологічна. – Випуск 33 том 2. – Одеса, 2018. – С. 191-198 (0.76 д.а.) Фахове видання. INDEX COPERNICUS

 • Пишньоха О.А., Покровська І.Л. Антропоніми як вагомі кванти етнокультурної інформації (на матеріалі турецької мови) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: філологічна. – Випуск 39 том 2. – Одеса, 2019. – С. 132–135 (0.059 д.а.) Фахове видання. INDEX COPERNICUS

 • Пишньоха О.А., Рудницька А.Р., Десемантизація дієслова «gelmek» в аналітичних формах турецької, азербайджанської і туркменської мов. // Мовні та концептуальні картини світу. Збірник наукорвих праць. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2019. – В. 22, том 198. – С. 62-68.

 • Галенко О.І., Пишньоха О.А., Покровська І.Л. Походження гагаузів за сельджуцькими та османськими джерелами xiii-xv cт. // Сучасна філологія: теорія та практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 2020. – С. 62-69.

 • Пишньоха О.А. Прецедентні феномени у поезії Джана Юджеля / О.А. Пишньоха. // Science and Education a New Dimension. Philology. V (34). – Випуск 124. – Будапешт, 2017. – С. 58-61 (0.75 д.а.) Міжнародне видання

 • Вірник О.А. Функціонування антропонімів у турецькій поезії початку ХХ століття // Science and Education a New Dimension. V (72). Issue – Будапешт, 2020. – С. 64-67 Міжнародне видання 

“Ти даєш поету дужі крила,

Що підносять правду в вишину,

Вченому ти лагідно відкрила

Мудрості людської глибину.”

Василь Симоненко, Моя мова

bottom of page